Welcome to Our Website

Camera ( कँमेरा )


Camera ( कँमेरा )
Price: ₹180.00
(as of Sep 14,2021 15:51:09 UTC – Details)


माणूस,त्याचे जगणे,त्याला आलेले जरा वेगळ्या जातकुळीचे अनुभव हेच या कथा संग्रहाचे मूलद्रव्य आहे.असे अनुभव माणूस अनुभवतो.वारंवार नसले तरी कमी वेळा तरी त्याचाच कानोसा घेण्याचा प्रयत्न लेखिकेने इथे केलाय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *